Betrouwbaar en betrokken

Wij zijn u graag van dienst bij vraagstukken over grondzaken, grondverwervingstrajecten, onteigening en rentmeesterij.

Hieronder vindt u een aantal voorbeeldprojecten waaraan wij hebben gewerkt.

Referentieprojecten

Grondverwerving N270 Deurne-Venray

Bij de reconstructie van de provinciale weg N270, van Deurne tot Venray, wordt een parallelstructuur aangelegd en maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor dit project hebben we de grondverwerving uitgevoerd. Alle benodigde gronden zijn op minnelijke basis aangekocht, waardoor een onteigening niet nodig was.

Grondverwerving N264 kom Sint Hubert

In de kom van Sint Hubert heeft herinrichting van de provinciale weg plaatsgevonden. Voor dit project hebben we de benodigde gronden aangekocht en het oneigenlijk gebruik van provinciale gronden beëindigd.

Grondverwerving N389 Etten-Leur – Zevenbergen

In opdracht van de provincie werken we momenteel aan de grondverwerving voor de herinrichting van de provinciale weg N389 tussen Etten-Leur en Zevenbergen. Er worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren, en de bestaande brug over de Mark wordt aangepast en uitgebreid.

Grondverwerving N321 Grave - Cuijk

De reconstructie van de provinciale weg N321, van Grave tot Gassel, voorziet onder andere in de aanleg van twee rotondes. Voor dit project we de grondverwerving uitgevoerd. Alle benodigde gronden zijn op minnelijke basis aangekocht, waardoor een onteigening niet nodig was.

Juridische zaken erfpachtdossiers

Voor de gemeente Bernheze ben ik het ambtelijk aanspreekpunt geweest voor de juridische procedures in het kader van erfpacht op park de Wildhorst in Heeswijk-Dinther. Hierover vond met regelmaat inhoudelijk overleg plaats met de advocaat en het gemeentebestuur.

Inventarisatie gemeentelijke eigendommen

Om meer grip te krijgen op het gemeentelijk vastgoed, hebben we in opdracht van de gemeente Oirschot een inventarisatie gemaakt van de gemeentelijke eigendommen. Bovendien hebben we daarbij advies uitgebracht over de inhaalslag, met als resultaat om tot een volledig eigendommenoverzicht te komen.

Verkoop woningbouw- en bedrijfskavels

In verschillende projecten zijn we betrokken geweest bij de verkoop van woningbouwkavels en bedrijfskavels (tot circa 1,5 hectare). Ook hebben we ervaring met verkoop van kavels op basis van loting, en met verkoop aan CPO-projecten.

Deelname projectteam Heesch-West

Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch-West heb ik in opdracht van de gemeente Bernheze gewerkt aan de verwerving van gronden die daarvoor noodzakelijk zijn. Ook was hierbij sprake van een voorkeursrecht in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

Projectleiding recreatiepark de Wildhorst

Als interim-projectleider ben ik in opdracht van de gemeente Bernheze betrokken geweest bij de ontwikkelingen op en rondom recreatiepark de Wildhorst in Heeswijk-Dinther. Dit recreatiepark is in door de gemeente in erfpacht uitgegeven en biedt plaats aan circa 350 chalets. De werkzaamheden waren zowel gericht op de dagelijkse bedrijfsvoering als op de bestuurlijke ontwikkelingen.

Meer informatie?

Ik nodig u van harte uit om een vrijblijvende afspraak te maken!
Graag kom ik bij u langs om meer te vertellen over mijn expertise en werkervaring.