Als grondverwerver en adviseur ga ik doortastend en doelgericht te werk, zonder daarbij de focus op de persoonlijke situatie van betrokkenen uit het oog te verliezen.

De agrarische sector, de vastgoedmarkt, politiek-bestuurlijke verhoudingen en wetgeving veranderen continue en vergen een doelgerichte aanpak. Mijn vakgerichte opleidingen en ervaringen in het werkveld maken dat ik daarop goed kan inspelen.

Naast mijn werkzaamheden als grondverwerver en adviseur ben ik als taxateur-adviseur op de lokale woningmarkt actief. De kennis die ik hierbij de afgelopen jaren heb opgedaan, is ook voor mijn advieswerkzaamheden van toegevoegde waarde.