Grondzaken

Of het nu gaat om snippergroen, verkoop van niet-strategische gronden of erfpacht, onroerend goed van overheden is continue in beweging. De bewegende grondposities vragen om structuur, een helder advies aan het bestuur en een deskundige begeleiding van operationele processen. Een goede beleidvorming en rapportage aan het bestuur maken daarvan onderdeel uit. Heeft u behoefte aan ondersteuning binnen dit vakgebied?

Graag vertel ik u meer over mijn ervaring en expertise in dit vakgebied.

Gemeentelijk vastgoed

Inzicht in uw gemeentelijke vastgoedportefeuille is van groot belang. Een helder overzicht maakt dat u op een verantwoorde wijze sturing kunt geven aan het vastgoedbezit. Ook dient het als de basis voor een professioneel vastgoedbeleid. Dat leidt tot een goed onderbouwd uitvoerings-programma, met een eenduidige strategie voor het behouden, afstoten of revitaliseren van het gemeentelijk vastgoed.

Graag informeer ik u over mijn aanpak en werkervaring in dit vakgebied.

Projectbegeleiding

Vastgoedontwikkelingen binnen lokale overheden zijn volop in beweging. Dat vraagt om een doelgerichte aanpak en een deskundige begeleiding. Door structuur aan te brengen blijft het project beheersbaar en overzichtelijk voor zowel het bestuur, de ambtelijke organisatie als de externe stakeholders. Is een frisse blik op uw project gewenst?

Ik nodig u van harte uit om hierover vrijblijvend in gesprek te gaan!

Graag ga ik met u in gesprek over onze dienstverlening!