> Vastgoed advies

Referentie projecten

Projectleiding recreatiepark de Wildhorst
Als interim-projectleider ben ik in opdracht van de gemeente Bernheze betrokken bij de ontwikkelingen op en rondom recreatiepark de Wildhorst in Heeswijk-Dinther. Dit recreatiepark is in door de gemeente in erfpacht uitgegeven en biedt plaats aan circa 350 chalets. De werkzaamheden zijn zowel gericht op de dagelijkse bedrijfsvoering als op de bestuurlijke ontwikkelingen.
Verkoop agrarische bedrijfswoning via inschrijving
Op verzoek van de gemeente Oirschot heb ik een verkooptraject opgezet voor de agrarische bedrijfswoning met landbouwgrond (ca. 7,5 hectare) aan ’t Laar 2 in Oirschot. De opzet voorzag in een vrijwillige openbare inschrijfprocedure met twee kijkdagen en de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen. Uiteindelijk heeft de verkoopprocedure geleid tot een positief verkoopresultaat.
Projectleiding interne verbouwing SCC De Enck
Een gedeelte van de gemeentelijke vleugel in Sociaal Cultureel Centrum de Enck in Oirschot was voorheen in gebruik als huisartsenpraktijk. Vanwege de landelijke decentralisatie was behoefte aan een herontwikkeling van deze vleugel. De coördinatie van de verbouwingswerkzaamheden hebben we in opdracht van de gemeente Oirschot uitgevoerd.
Verkoop woningbouwkavels en bedrijfskavels
In verschillende projecten zijn we betrokken geweest bij de verkoop van woningbouwkavels en bedrijfskavels (tot circa 1,5 hectare). Ook hebben we ervaring met verkoop van kavels op basis van loting, en met verkoop aan CPO-projecten.
Juridische zaken erfpachtdossiers
Voor de gemeente Bernheze ben ik het ambtelijk aanspreekpunt voor de juridische procedures in het kader van erfpacht op park de Wildhorst in Heeswijk-Dinther. Hierover vindt met regelmaat inhoudelijk overleg plaats met de advocaat en het gemeentebestuur.
Grootschalige grondruil (ca. 50 hectare)
In samenspraak met natuurbeheerder het Brabants Landschap hebben wij een grootschalige grondruil in het buitengebied van de gemeente Oirschot opgezet (ca. 50 hectare). De uitvoering van de grondruil heeft geleid tot een efficiënter beheer van de natuur- en bosgronden in het buitengebied.
Verkoop landbouwgronden via inschrijving
Binnen de gemeente Oirschot zijn door ons enkele landbouwpercelen verkocht. De verkoop van deze kavels heeft plaatsgevonden via een vrijwillige openbare inschrijfprocedure.
Inventarisatie gemeentelijke eigendommen
Om meer grip te krijgen op het gemeentelijk vastgoed, hebben we in opdracht van de gemeente Oirschot een inventarisatie gemaakt van de gemeentelijke eigendommen. Bovendien hebben we daarbij advies uitgebracht over de inhaalslag, met als resultaat om tot een volledig eigendommenoverzicht te komen.
Deelname projectteam Heesch-West
Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch-West werken we aan de verwerving van gronden die daarvoor noodzakelijk zijn. Ook is hierbij sprake van een voorkeursrecht in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
Deelname projectteam kloostercomplex Groot Bijstervelt
In opdracht van de gemeente Oirschot is gewerkt aan de verkoop van het gemeentelijk kloostercomplex Groot Bijstervelt. Het omvangrijke kloostercomplex stond grotendeels leeg en verval lag op de loer. Via een vrijwillige openbare inschrijfprocedure met vooraf vastgestelde wegingscriteria is marktpartijen de kans geboden om het complex aan te kopen.
(Her-)ontwikkeling verenigingsterrein
In opdracht van de gemeente Oirschot hebben we gewerkt aan de (her-)ontwikkeling van een gezamenlijk verenigingsterrein in het buitengebied van de gemeente, met daarbij de betrokkenheid van onder andere een jeu de boulesvereniging, een gilde, een duivensportvereniging en een vereniging voor jeugdwerk.

Graag ga ik met u in gesprek over onze dienstverlening!